6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 15 197,9 8 109,8 23 154,7
1 - 4 69 213,2 60 194,7 129 204,2
5 - 9 26 61,7 18 45,2 44 53,7
10 - 14 26 79,4 23 74,8 49 77,2
15 - 19 17 58,1 46 165,6 63 110,4
20 - 24 34 93 15 42,9 49 68,5
25 - 29 25 60,9 18 45,1 43 53,1
30 - 34 16 34,1 19 40,8 35 37,4
35 - 39 27 43,9 19 31,5 46 37,8
40 - 44 21 35,6 30 54,4 51 44,7
45 - 49 13 28,8 23 54,6 36 41,3
50 - 54 13 31,4 21 53,2 34 42
55 - 59 9 22,9 13 32,8 22 27,9
60 - 64 6 14,1 8 17,7 14 16
65 - 69 13 33,2 15 34 28 33,6
70 - 74 5 19,8 12 37,9 17 29,9
75 - 79 7 48,6 11 51,6 18 50,4
80 - 84 1 10,4 15 86,6 16 59,4
85 - 89 5 106,5 9 86,2 14 92,5
90 -94 0 0 3 82,8 3 61,4
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 348 53,4 386 57,7 734 55,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)