6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 13 172,6 10 139,8 23 156,6
1 - 4 84 255,8 83 265,5 167 260,5
5 - 9 21 52,2 16 42,1 37 47,3
10 - 14 23 73,7 32 108,7 55 90,7
15 - 19 28 94,4 51 181,3 79 136,7
20 - 24 13 34,3 28 77,4 41 55,3
25 - 29 23 55,4 20 49,6 43 52,5
30 - 34 35 72 28 58,1 63 65,1
35 - 39 25 39,6 23 37,4 48 38,5
40 - 44 27 48,9 26 50,7 53 49,8
45 - 49 21 47,3 31 74,4 52 60,4
50 - 54 8 20,2 12 31,7 20 25,8
55 - 59 8 19,5 23 55,5 31 37,6
60 - 64 8 18,8 16 35,2 24 27,3
65 - 69 20 52,7 11 25,7 31 38,4
70 - 74 1 4,2 17 56,9 18 33,7
75 - 79 4 28,9 8 38,1 12 34,4
80 - 84 3 31 17 97,2 20 73,6
85 - 89 2 44,4 5 49,4 7 47,8
90 -94 2 169,9 1 29,3 3 65,3
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 369 57,1 458 69,1 827 63,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)