6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 65,2 6 203,7 8 133,1
1 - 4 46 386,5 14 123,6 60 258,3
5 - 9 4 25,1 4 25,8 8 25,4
10 - 14 10 70,8 21 156,3 31 112,5
15 - 19 14 111,4 46 380,2 60 243,3
20 - 24 25 168,7 12 86,1 37 128,7
25 - 29 7 37,2 16 89,5 23 62,7
30 - 34 20 96,8 6 31,2 26 65,2
35 - 39 16 68,4 14 64,9 30 66,7
40 - 44 15 57,6 8 32,3 23 45,3
45 - 49 9 44,1 12 63 21 53,2
50 - 54 9 45,9 16 86 25 65,4
55 - 59 10 57,7 4 23 14 40,3
60 - 64 9 45,9 13 63 22 54,6
65 - 69 4 21,9 14 70,3 18 47,1
70 - 74 12 86,1 10 57,8 22 70,4
75 - 79 2 24 2 17,6 4 20,3
80 - 84 1 20,6 7 87,5 8 62,2
85 - 89 7 278,8 5 97 12 156,5
90 -94 1 150,6 3 164,9 4 161,1
95 + 1 1 250,0 0 0 1 266,7
Celkem 224 78,1 233 79,7 457 78,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)