6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 7 229,5 4 140,4 11 186,5
1 - 4 23 196,4 23 203,6 46 199,9
5 - 9 5 30,9 6 38,4 11 34,6
10 - 14 14 103,7 14 109 28 106,3
15 - 19 17 136,5 33 277,4 50 205,4
20 - 24 17 108,9 13 88,3 30 98,9
25 - 29 21 109,9 12 66,1 33 88,5
30 - 34 10 47,9 9 46,5 19 47,2
35 - 39 11 45,5 12 53,2 23 49,2
40 - 44 12 47,5 20 83,3 32 64,9
45 - 49 16 80,5 8 43,3 24 62,6
50 - 54 11 56,8 14 75,9 25 66,1
55 - 59 7 39,3 8 44,5 15 41,9
60 - 64 3 15,1 3 14,4 6 14,7
65 - 69 7 38,2 11 54,6 18 46,8
70 - 74 5 38,5 12 74,3 17 58,3
75 - 79 8 101 4 36,7 12 63,8
80 - 84 6 122,1 9 110,2 15 114,7
85 - 89 2 82,1 5 99,9 7 94
90 -94 2 312,5 5 283,9 7 291,5
95 + 1 1 351,4 0 0 1 317,5
Celkem 205 71,6 225 77,2 430 74,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)