6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 33,2 4 144,9 5 86,6
1 - 4 22 188 28 244,3 50 215,8
5 - 9 5 31,1 9 58,6 14 44,6
10 - 14 7 53,9 16 128,2 23 90,3
15 - 19 30 241,2 40 338,6 70 288,6
20 - 24 13 79 12 77,1 25 78
25 - 29 10 51,7 16 87 26 68,9
30 - 34 8 37,8 6 30,8 14 34,4
35 - 39 11 44,1 11 46,7 22 45,4
40 - 44 8 33,1 13 57,1 21 44,8
45 - 49 17 86,7 14 76,7 31 81,9
50 - 54 5 26,5 18 99,1 23 62,1
55 - 59 5 27 8 42,7 13 34,9
60 - 64 4 20,1 14 67,3 18 44,2
65 - 69 5 27,7 14 69,6 19 49,8
70 - 74 4 32,4 11 72,2 15 54,3
75 - 79 5 66,5 15 142,3 20 110,7
80 - 84 8 161,7 13 154,6 21 157,2
85 - 89 9 380,9 11 230,4 20 280,2
90 -94 2 331,7 4 233,4 6 259
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 179 62,8 277 95,3 456 79,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)