6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 139,8 3 109,7 7 125,1
1 - 4 25 206,9 32 270,4 57 238,3
5 - 9 9 58,1 7 47,5 16 53
10 - 14 7 55,1 20 163,3 27 108,2
15 - 19 11 86,3 27 224,2 38 153,3
20 - 24 10 58,3 13 79,6 23 68,7
25 - 29 21 107,4 15 80,7 36 94,4
30 - 34 15 69,2 10 50,1 25 60,1
35 - 39 16 62,4 14 57,6 30 60
40 - 44 11 48,2 16 75,1 27 61,2
45 - 49 12 61,4 21 114,9 33 87,3
50 - 54 9 49,4 15 84,7 24 66,8
55 - 59 8 41,3 22 112,4 30 77,1
60 - 64 11 55,3 9 43,5 20 49,3
65 - 69 6 34,2 9 45,3 15 40,1
70 - 74 4 33,9 6 41,4 10 38
75 - 79 4 55,5 13 126,1 17 97
80 - 84 6 121,2 12 140,8 18 133,6
85 - 89 2 89,4 11 237,4 13 189,2
90 -94 1 185,9 4 246,3 5 231,3
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 192 67,6 279 96,2 471 82,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)