6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 38,7 10 135,5 13 86
1 - 4 36 119,4 43 150,8 79 134,7
5 - 9 10 27,7 6 17,5 16 22,7
10 - 14 9 32,8 22 84,1 31 57,8
15 - 19 9 38,7 50 224,6 59 129,7
20 - 24 15 52,7 23 78,6 38 65,8
25 - 29 13 30,2 19 43,4 32 36,9
30 - 34 17 31,8 15 28,2 32 30
35 - 39 13 21,2 25 42,6 38 31,7
40 - 44 25 41,2 37 64,9 62 52,7
45 - 49 19 43 13 30,9 32 37,1
50 - 54 13 32 20 49 33 40,5
55 - 59 8 24,1 11 31,4 19 27,8
60 - 64 9 25 19 45,9 28 36,1
65 - 69 7 20,4 18 42,6 25 32,7
70 - 74 16 53,7 13 32,6 29 41,7
75 - 79 6 36,9 5 21,6 11 27,9
80 - 84 8 79,3 14 81,7 22 80,8
85 - 89 11 171,1 8 62,8 19 99,1
90 -94 1 46,1 5 93,4 6 79,8
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 248 39,7 376 56,8 624 48,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)