6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 10 131 6 82,9 16 107,6
1 - 4 44 148,5 28 99,5 72 124,7
5 - 9 8 22,5 8 23,8 16 23,1
10 - 14 9 35,3 9 37 18 36,2
15 - 19 21 92,4 43 195,2 64 143
20 - 24 20 67,2 21 68,5 41 67,9
25 - 29 20 46 18 40,9 38 43,4
30 - 34 18 33,8 12 22,7 30 28,3
35 - 39 22 35,3 24 40,2 46 37,7
40 - 44 24 41,6 26 48,1 50 44,7
45 - 49 12 28,3 21 51,4 33 39,7
50 - 54 12 30,2 16 39,7 28 34,9
55 - 59 12 35,7 13 36,2 25 36
60 - 64 7 18,9 17 39,7 24 30,1
65 - 69 9 25,7 14 32,2 23 29,3
70 - 74 4 14,4 12 32,3 16 24,6
75 - 79 4 26,3 11 50,3 15 40,5
80 - 84 4 38,8 12 67,9 16 57,2
85 - 89 2 31,6 6 47,4 8 42,2
90 -94 0 0 10 188,6 10 135,5
95 + 0 0 1 111,9 1 87,6
Celkem 262 42,4 328 50 590 46,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)