6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 10 131,6 5 70 15 101,7
1 - 4 40 136,3 36 129,2 76 132,9
5 - 9 14 40,9 11 33,9 25 37,5
10 - 14 10 41,4 19 83,3 29 61,8
15 - 19 17 75,5 40 182,3 57 128,2
20 - 24 11 34,8 11 34 22 34,4
25 - 29 19 43 31 70,1 50 56,5
30 - 34 22 41,2 13 24,7 35 33
35 - 39 26 41,1 25 41,3 51 41,2
40 - 44 28 51,5 19 37,2 47 44,6
45 - 49 15 36,3 12 29,9 27 33,1
50 - 54 20 51,6 15 38,1 35 44,8
55 - 59 12 34,7 16 42,6 28 38,8
60 - 64 9 23,8 16 36,7 25 30,7
65 - 69 13 36,7 22 49,8 35 43,9
70 - 74 10 38,2 18 52,3 28 46,2
75 - 79 5 34,8 15 71,3 20 56,5
80 - 84 10 93,8 16 87,1 26 89,5
85 - 89 7 113,6 17 136,3 24 128,8
90 -94 2 101,6 5 96,2 7 97,7
95 + 0 0 2 268,5 2 210,3
Celkem 300 49 364 56 664 52,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)