6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 54,5 10 143,9 14 98
1 - 4 54 183,7 59 211,4 113 197,2
5 - 9 9 28,1 4 13,1 13 20,7
10 - 14 10 43,4 16 73,9 26 58,2
15 - 19 26 115,2 48 217,6 74 165,9
20 - 24 20 60,4 31 92,6 51 76,6
25 - 29 23 51,1 34 76,7 57 63,8
30 - 34 24 44 26 48,7 50 46,3
35 - 39 26 41 27 44,6 53 42,8
40 - 44 23 45,5 33 69,5 56 57,1
45 - 49 19 46,1 13 32,3 32 39,2
50 - 54 23 62,2 16 42,3 39 52,1
55 - 59 13 36 18 45,3 31 40,9
60 - 64 19 49,8 17 38,5 36 43,8
65 - 69 6 16,8 15 33,6 21 26,1
70 - 74 4 16,4 13 41,1 17 30,4
75 - 79 3 21,5 16 76,8 19 54,6
80 - 84 5 45,2 15 78,4 20 66,2
85 - 89 4 66,6 16 129 20 108,6
90 -94 3 166,7 6 120,7 9 132,9
95 + 0 0 1 157 1 122,2
Celkem 318 52,4 434 67,3 752 60,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)