6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 35,7 1 37,7 2 36,7
1 - 4 19 173,8 18 172,6 37 173,3
5 - 9 4 27,5 0 0 4 14
10 - 14 4 30,4 8 65,4 12 47,2
15 - 19 12 97,9 26 225,9 38 159,9
20 - 24 9 62,8 13 97,2 22 79,4
25 - 29 11 63,4 14 86,6 25 74,6
30 - 34 13 73 15 92,7 28 82,4
35 - 39 12 58,7 14 75 26 66,5
40 - 44 23 99,6 13 60,5 36 80,8
45 - 49 12 67,3 17 99,5 29 83,1
50 - 54 8 48,1 17 103,5 25 75,6
55 - 59 7 45,9 11 71,8 18 58,9
60 - 64 14 81,2 6 32,9 20 56,4
65 - 69 3 19 10 56 13 38,6
70 - 74 5 42,3 6 40,2 11 41,1
75 - 79 7 99,3 1 9,8 8 46,5
80 - 84 3 68,9 1 12,9 4 33,1
85 - 89 2 83,5 7 142,3 9 123
90 -94 0 0 0 0 0 0
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 169 66 198 75,8 367 71

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)