6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 107,5 1 38,1 4 73,8
1 - 4 26 239,7 22 211,2 48 225,7
5 - 9 7 47,6 6 42,8 13 45,3
10 - 14 4 31,5 12 102,2 16 65,4
15 - 19 23 186,6 25 215,7 48 200,7
20 - 24 10 65,7 15 106,2 25 85,2
25 - 29 14 80,5 9 55,5 23 68,4
30 - 34 7 39 16 97,9 23 67,1
35 - 39 19 88,8 13 66,2 32 78
40 - 44 10 44,7 18 86,1 28 64,7
45 - 49 5 29,1 14 84,9 19 56,4
50 - 54 9 54,4 12 73,5 21 63,9
55 - 59 12 76,2 6 37,8 18 56,9
60 - 64 9 51,7 15 80,6 24 66,6
65 - 69 5 31,5 3 16,8 8 23,7
70 - 74 3 27,5 7 50,4 10 40,3
75 - 79 1 15 10 101,3 11 66,6
80 - 84 2 45,1 6 76,5 8 65,1
85 - 89 2 86,8 1 21,2 3 42,7
90 -94 2 323,6 3 179,6 5 218,5
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 173 67,7 214 82 387 74,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)