6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 109,3 4 153,9 7 131
1 - 4 19 173,3 17 161,8 36 167,7
5 - 9 3 20,7 4 29 7 24,7
10 - 14 6 48,4 16 139,3 22 92,1
15 - 19 11 88,1 25 214,3 36 149
20 - 24 20 124,3 5 33,5 25 80,6
25 - 29 14 80,1 14 85,4 28 82,7
30 - 34 11 60,4 12 72,4 23 66,1
35 - 39 11 49,3 18 87,2 29 67,5
40 - 44 12 56,2 16 79,7 28 67,6
45 - 49 8 47,5 25 154 33 99,8
50 - 54 9 55,1 11 68,5 20 61,8
55 - 59 12 73,3 16 96,5 28 84,9
60 - 64 11 63 9 47,9 20 55,2
65 - 69 10 64,3 7 39,7 17 51,2
70 - 74 2 19,4 7 53,1 9 38,4
75 - 79 3 47,2 3 31,3 6 37,6
80 - 84 10 220,6 4 50,2 14 112
85 - 89 3 134,3 9 197,7 12 176,8
90 -94 2 356,5 0 0 2 91,8
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 180 70,5 222 85 402 77,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)