6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 112,6 3 116,7 6 114,6
1 - 4 38 339,2 21 195,3 59 268,7
5 - 9 6 42,5 4 30 10 36,4
10 - 14 8 65,1 17 149,5 25 105,7
15 - 19 20 156,9 22 184,2 42 170,1
20 - 24 18 107,9 21 134,6 39 120,8
25 - 29 17 96 22 132,3 39 113,6
30 - 34 19 101,2 15 87,9 34 94,9
35 - 39 20 86,8 9 42,1 29 65,3
40 - 44 9 44,6 14 73,5 23 58,7
45 - 49 13 77,7 15 92,2 28 84,8
50 - 54 4 25,2 11 70,2 15 47,5
55 - 59 16 93,6 10 57,4 26 75,3
60 - 64 13 74,4 5 26,7 18 49,8
65 - 69 5 33,4 6 34,9 11 34,2
70 - 74 8 81,2 3 23,7 11 48,9
75 - 79 3 48,4 6 63,5 9 57,5
80 - 84 6 131,2 7 87,2 13 103,2
85 - 89 3 140,5 5 113,6 8 122,4
90 -94 1 194,2 1 64,3 2 96,6
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 230 90,2 217 83,1 447 86,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)