6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 87,9 4 123,5 7 105,2
1 - 4 26 197,4 19 152,6 45 175,6
5 - 9 9 51,6 5 29,8 14 40,9
10 - 14 6 38,3 20 133 26 84,7
15 - 19 20 138,3 28 205,9 48 171
20 - 24 4 23,9 11 68,2 15 45,7
25 - 29 7 33,3 10 49,6 17 41,3
30 - 34 10 47,3 7 35,2 17 41,5
35 - 39 10 40,2 8 34,5 18 37,5
40 - 44 13 46,2 13 49,1 26 47,6
45 - 49 2 9,2 12 57 14 32,8
50 - 54 9 42,8 4 19,5 13 31,3
55 - 59 7 36,4 7 35,8 14 36,1
60 - 64 4 19,1 1 4,4 5 11,5
65 - 69 2 10,3 10 44,2 12 28,6
70 - 74 2 14,2 3 16 5 15,2
75 - 79 3 34 10 75,7 13 59
80 - 84 0 0 13 140,4 13 90,5
85 - 89 7 254,6 2 33,3 9 102,8
90 -94 1 131,1 1 42,1 2 63,8
95 + 0 0 3 678,7 3 550,5
Celkem 145 46,8 191 59,1 336 53,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)