6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 117,5 1 31,7 5 76,2
1 - 4 26 200,4 24 194 50 197,3
5 - 9 10 56,5 2 11,7 12 34,5
10 - 14 5 33 14 96,7 19 64,2
15 - 19 20 138,7 25 183,5 45 160,5
20 - 24 8 44,7 10 57,8 18 51,1
25 - 29 15 70,9 11 53,9 26 62,5
30 - 34 9 41,8 11 54,3 20 47,9
35 - 39 14 53,6 12 49,3 26 51,5
40 - 44 9 32,9 15 58,1 24 45,1
45 - 49 9 42,7 14 68,1 23 55,3
50 - 54 6 28,7 10 49,1 16 38,8
55 - 59 11 55,5 11 54,2 22 54,9
60 - 64 7 33,1 9 39,2 16 36,3
65 - 69 9 46,6 14 61,4 23 54,6
70 - 74 10 76,1 6 33,9 16 51,9
75 - 79 2 23,9 10 79,1 12 57,1
80 - 84 4 78,2 8 85,1 12 82,7
85 - 89 0 0 11 188 11 129,6
90 -94 0 0 0 0 0 0
95 + 0 0 2 519,5 2 424,6
Celkem 178 57,4 220 67,9 398 62,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)