6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 7 211 4 129 11 171,4
1 - 4 37 283,9 37 296,5 74 290
5 - 9 7 39,8 6 35,4 13 37,6
10 - 14 12 81,1 10 70,9 22 76,1
15 - 19 28 193,9 38 275,7 66 233,9
20 - 24 20 103,6 13 70,2 33 87,3
25 - 29 15 70,5 20 97,6 35 83,8
30 - 34 16 72,6 9 43,3 25 58,3
35 - 39 21 76,6 22 86,4 43 81,3
40 - 44 13 49,9 14 56,6 27 53,1
45 - 49 10 47,6 10 49,2 20 48,4
50 - 54 8 38,8 8 39,6 16 39,2
55 - 59 6 29,4 12 56,8 18 43,3
60 - 64 10 47 7 30,3 17 38,3
65 - 69 1 5,3 6 26,7 7 17
70 - 74 8 63,2 12 70,7 20 67,5
75 - 79 2 25,3 8 66 10 49,9
80 - 84 3 58 6 62,8 9 61,1
85 - 89 4 158,2 7 121,3 11 132,5
90 -94 0 0 3 136,5 3 102,3
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 228 73,4 252 77,6 480 75,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)