6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 61,1 4 130,3 6 94,6
1 - 4 46 344,4 30 233,1 76 289,8
5 - 9 11 64,5 5 30,4 16 47,8
10 - 14 9 61,7 17 123 26 91,5
15 - 19 12 80,7 47 329,9 59 202,6
20 - 24 10 49,1 24 123,3 34 85,4
25 - 29 15 70 16 77,8 31 73,8
30 - 34 18 78,8 11 51 29 65,3
35 - 39 11 38,8 20 75,5 31 56,6
40 - 44 15 61,1 25 106,4 40 83,3
45 - 49 10 47,1 18 88,6 28 67,4
50 - 54 5 24,7 14 70,4 19 47,4
55 - 59 6 28,3 11 49,9 17 39,3
60 - 64 6 28,2 10 43,1 16 36
65 - 69 6 33,2 11 50,3 17 42,6
70 - 74 11 89,4 7 42,6 18 62,6
75 - 79 5 65,9 8 67,9 13 67,1
80 - 84 4 76,6 10 103,5 14 94
85 - 89 4 163,3 6 106 10 123,3
90 -94 3 432,3 6 288 9 324,1
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 209 67,2 300 92,2 509 80

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)