6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 12 193,7 8 138,4 20 167
1 - 4 50 206,6 36 156,9 86 182,4
5 - 9 21 64,4 14 45 35 54,9
10 - 14 16 53,1 27 94,3 43 73,2
15 - 19 36 128,8 66 246,7 102 186,4
20 - 24 26 77,6 33 104,4 59 90,6
25 - 29 31 73,9 27 68,4 58 71,3
30 - 34 26 62,1 14 36,6 40 49,9
35 - 39 33 72,5 26 62,1 59 67,5
40 - 44 26 50,7 22 45,2 48 48
45 - 49 27 62,4 20 48,4 47 55,6
50 - 54 29 66,5 24 56,9 53 61,8
55 - 59 16 42 21 54,7 37 48,4
60 - 64 9 23,1 25 58,2 34 41,5
65 - 69 24 67,3 26 59,9 50 63,3
70 - 74 13 51,1 19 53,6 32 52,6
75 - 79 9 52,4 24 93,1 33 76,9
80 - 84 6 67,3 20 126,2 26 105
85 - 89 4 90,6 17 164,2 21 142,2
90 -94 2 173,8 5 126,7 7 137,4
95 + 0 0 1 140,1 1 115,3
Celkem 416 70,3 475 77,2 891 73,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)