6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 32,4 3 52,7 5 42,2
1 - 4 58 241,5 51 223,3 109 232,6
5 - 9 18 54,2 10 31,3 28 43
10 - 14 18 61,7 19 68,6 37 65,1
15 - 19 35 123,8 48 178 83 150,3
20 - 24 37 103,3 30 88,5 67 96,1
25 - 29 34 80 31 77,5 65 78,8
30 - 34 20 47,8 25 65,1 45 56
35 - 39 31 65 17 38,6 48 52,3
40 - 44 29 57,4 24 49,9 53 53,7
45 - 49 30 70,2 40 98,1 70 83,8
50 - 54 30 69,2 24 57 54 63,2
55 - 59 15 38,7 22 55,7 37 47,3
60 - 64 14 35,6 30 68,7 44 53
65 - 69 18 51 12 27,8 30 38,2
70 - 74 13 53,2 31 90,9 44 75,2
75 - 79 10 61,7 16 66,2 26 64,4
80 - 84 7 79,4 16 99,8 23 92,6
85 - 89 2 48 11 107,8 13 90,4
90 -94 2 176,2 5 128,5 7 139,3
95 + 1 763,4 1 173,9 2 283,3
Celkem 424 71,4 466 75,4 890 73,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)