6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 9 148,5 6 103,9 15 126,7
1 - 4 71 292,7 48 208,2 119 251,5
5 - 9 30 90,4 12 37,7 42 64,6
10 - 14 22 76,9 41 151,3 63 113,1
15 - 19 42 146 72 262,2 114 202,8
20 - 24 36 94 32 87,9 68 91
25 - 29 33 77,2 24 59,6 57 68,7
30 - 34 24 56,9 28 72,6 52 64,4
35 - 39 21 42,2 27 58,3 48 50
40 - 44 36 73,1 37 78,8 73 75,9
45 - 49 23 53,7 29 71,1 52 62,2
50 - 54 22 51,6 29 70,1 51 60,7
55 - 59 18 45,5 20 48,9 38 47,2
60 - 64 16 40,2 21 47,4 37 44
65 - 69 16 47 17 40,5 33 43,4
70 - 74 19 77,8 20 59,3 39 67,1
75 - 79 4 26,6 14 62,5 18 48,1
80 - 84 2 23 15 91,8 17 67,9
85 - 89 5 126,5 19 189,9 24 172
90 -94 1 92,2 4 105 5 102,2
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 450 75,6 515 83,1 965 79,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)