6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 10 167,8 8 138,9 18 153,6
1 - 4 84 336 63 264,5 147 301,1
5 - 9 24 73,7 10 32,3 34 53,5
10 - 14 19 67,3 24 89,4 43 78,1
15 - 19 42 141 80 281,9 122 209,7
20 - 24 30 74,4 40 103,8 70 88,7
25 - 29 41 95,3 25 62 66 79,2
30 - 34 31 71,6 15 37,9 46 55,5
35 - 39 38 74,1 22 45,7 60 60,3
40 - 44 30 63,1 38 83,8 68 73,2
45 - 49 33 75,8 28 67,4 61 71,7
50 - 54 25 60,4 24 59,9 49 60,2
55 - 59 29 71,4 25 58,8 54 64,9
60 - 64 20 50 19 42,4 39 45,9
65 - 69 12 36,5 18 44,1 30 40,7
70 - 74 5 20,6 15 45,1 20 34,8
75 - 79 7 49,4 7 33,2 14 39,7
80 - 84 12 138,5 10 60,2 22 87
85 - 89 4 106,8 8 81,2 12 88,3
90 -94 2 196,3 2 54,9 4 85,8
95 + 0 0 1 238,1 1 191,2
Celkem 498 83,4 482 77,4 980 80,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)