6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 40,1 5 215,1 6 124,6
1 - 4 20 209,4 18 200,5 38 205,1
5 - 9 8 61,8 6 48,1 14 55,1
10 - 14 8 71,2 18 167,7 26 118,3
15 - 19 23 220,6 35 354,1 58 285,6
20 - 24 24 201,9 15 135 39 169,5
25 - 29 11 76,4 18 130,8 29 103
30 - 34 14 93,4 7 49,6 21 72,2
35 - 39 13 74,6 11 67,4 24 71,1
40 - 44 7 34,9 21 110,5 28 71,7
45 - 49 5 32,4 16 108 21 69,5
50 - 54 6 42,4 10 71,3 16 56,8
55 - 59 6 49,1 6 48 12 48,5
60 - 64 8 57,5 9 59,4 17 58,5
65 - 69 6 41,4 10 59,6 16 51,2
70 - 74 7 68,1 5 38,6 12 51,6
75 - 79 5 89,8 5 61,2 10 72,8
80 - 84 3 96,8 4 72,3 7 81,1
85 - 89 3 177,9 4 109,3 7 130,9
90 -94 1 200,8 1 64,7 2 97,9
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 179 82,6 224 100 403 91,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)