6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 4 171,8 4 83,5
1 - 4 15 159,4 17 191,4 32 174,9
5 - 9 6 46 2 15,9 8 31,2
10 - 14 7 64,6 17 165 24 113,5
15 - 19 14 134,9 24 243 38 187,6
20 - 24 19 150,7 20 170,4 39 160,2
25 - 29 24 165,4 8 57,3 32 112,3
30 - 34 26 172,1 10 70,1 36 122,5
35 - 39 21 115,1 16 93,3 37 104,5
40 - 44 20 102,8 10 53,8 30 78,9
45 - 49 11 74,1 16 112,4 27 92,8
50 - 54 7 50,2 9 64,9 16 57,5
55 - 59 7 55,7 18 138,8 25 97,9
60 - 64 6 41,8 8 50,7 14 46,5
65 - 69 6 41 12 71 18 57,1
70 - 74 6 64,7 9 76,3 15 71,2
75 - 79 4 76,7 9 116,8 13 100,6
80 - 84 2 63,4 12 214,1 14 159,9
85 - 89 3 187,5 5 136,2 8 151,7
90 -94 1 204,9 2 131,2 3 149,1
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 205 94,8 228 101,8 433 98,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)