6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 85,2 3 136,4 5 110
1 - 4 33 346,3 25 276,1 58 312,1
5 - 9 8 62,5 9 72,8 17 67,6
10 - 14 10 93,5 8 79,6 18 86,8
15 - 19 23 221,3 20 201,7 43 211,7
20 - 24 9 68 20 160,7 29 112,9
25 - 29 10 68,4 17 121,6 27 94,4
30 - 34 10 65,3 12 82,5 22 73,7
35 - 39 13 68,1 15 83,5 28 75,5
40 - 44 20 107,4 17 95,3 37 101,5
45 - 49 14 96,7 21 150,8 35 123,2
50 - 54 14 103 5 36,9 19 70
55 - 59 10 76,8 11 81,2 21 79
60 - 64 8 53,9 7 42,8 15 48,1
65 - 69 10 70 15 91,3 25 81,4
70 - 74 5 57,9 6 54,3 11 55,9
75 - 79 1 20,6 7 95,8 8 65,8
80 - 84 0 0 11 192,8 11 123,4
85 - 89 0 0 3 81,2 3 57,5
90 -94 2 438,6 1 68,9 3 157,3
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 202 93,7 233 104,2 435 99,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)