6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 86,3 0 0 2 44,6
1 - 4 26 262,8 27 287,1 53 274,6
5 - 9 4 32,5 4 33,6 8 33,1
10 - 14 13 122,8 14 141,5 27 131,8
15 - 19 14 132,8 44 437,2 58 281,5
20 - 24 16 115,8 24 183 40 148,5
25 - 29 9 61 15 106,9 24 83,4
30 - 34 14 88,3 13 86,6 27 87,5
35 - 39 32 162,1 22 117,7 54 140,5
40 - 44 18 102,2 19 112,8 37 107,3
45 - 49 15 104,5 17 121,6 32 113
50 - 54 14 106,7 15 114,7 29 110,7
55 - 59 8 58,8 7 49,1 15 53,8
60 - 64 3 19,7 9 53,5 12 37,4
65 - 69 2 14,6 6 38,2 8 27,2
70 - 74 2 24,7 5 47,3 7 37,5
75 - 79 7 151,7 3 42,9 10 86,1
80 - 84 1 31,2 12 205,8 13 143,8
85 - 89 3 202,8 13 350 16 308,1
90 -94 1 229,9 0 0 1 56,1
95 + 0 0 1 709,2 1 561,8
Celkem 204 94,7 270 120,8 474 108

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)