6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 72,3 1 36,3
1 - 4 15 263,1 8 148,8 23 207,6
5 - 9 1 12,1 5 63,7 6 37,3
10 - 14 4 53 8 115,9 12 83,1
15 - 19 12 173,9 21 317,7 33 244,3
20 - 24 3 38,1 8 107,8 11 71,9
25 - 29 11 112,4 8 87,8 19 100,5
30 - 34 7 69,9 9 97,6 16 83,1
35 - 39 7 63,7 6 57,8 13 60,8
40 - 44 8 61,8 10 79,1 18 70,3
45 - 49 6 55,1 4 39 10 47,3
50 - 54 9 85,9 8 79,6 17 82,8
55 - 59 4 43,3 4 43,2 8 43,3
60 - 64 3 29,4 4 37,5 7 33,6
65 - 69 4 41,3 6 54 10 48,1
70 - 74 1 15,4 4 47,7 5 33,5
75 - 79 2 48,6 1 16,3 3 29,3
80 - 84 0 0 6 155,5 6 98,1
85 - 89 0 0 4 178,7 4 118,4
90 -94 2 806,5 1 115,6 3 269,5
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 99 67,7 126 84,1 225 76

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)