6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 143,2 3 220,4 5 181,3
1 - 4 7 121,6 8 148,1 15 134,4
5 - 9 4 47 2 24,8 6 36,2
10 - 14 1 13,8 5 75 6 43,1
15 - 19 10 145,6 19 288,3 29 215,5
20 - 24 16 189 8 101,4 24 146,7
25 - 29 5 50,1 4 42,7 9 46,5
30 - 34 9 89,2 6 64,5 15 77,4
35 - 39 10 86,7 15 136 25 110,8
40 - 44 9 70 16 128,9 25 98,9
45 - 49 3 28,3 16 158,5 19 91,8
50 - 54 5 48 7 70,5 12 59
55 - 59 7 73,5 8 83,1 15 78,3
60 - 64 6 57,9 3 27,6 9 42,4
65 - 69 3 31,2 11 98 14 67,2
70 - 74 3 49,6 10 128,5 13 94
75 - 79 3 76,7 9 151,2 12 121,6
80 - 84 0 0 7 185,2 7 115,9
85 - 89 4 378,4 6 274 10 308
90 -94 2 793,7 0 0 2 181
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 109 74,2 163 108,3 272 91,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)