6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 140,8 1 76,2 3 109,8
1 - 4 10 168,7 2 35,7 12 104,1
5 - 9 4 46,9 6 74,8 10 60,4
10 - 14 7 99,4 10 151,7 17 124,7
15 - 19 8 115,3 10 151,1 18 132,7
20 - 24 13 143,7 8 94,5 21 119,9
25 - 29 13 127,7 8 83,9 21 106,5
30 - 34 11 108,2 15 160,1 26 133,1
35 - 39 10 81,8 20 170,3 30 125,2
40 - 44 7 56 5 41,8 12 49
45 - 49 6 57,1 28 279,7 34 165,7
50 - 54 15 146,5 10 102,4 25 125
55 - 59 4 40,6 8 79,7 12 60,3
60 - 64 3 28,5 9 80,6 12 55,3
65 - 69 3 32,3 5 46,1 8 39,7
70 - 74 0 0 5 66 5 37,3
75 - 79 3 81,1 3 53,1 6 64,1
80 - 84 0 0 3 80,6 3 50,2
85 - 89 0 0 6 277,1 6 191,8
90 -94 0 0 1 122,2 1 92,9
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 119 80,7 163 107,9 282 94,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)