6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 208,8 4 299,2 7 252,3
1 - 4 7 112,3 16 271,2 23 189,6
5 - 9 4 48,5 1 12,9 5 31,2
10 - 14 3 43 10 151,7 13 95,8
15 - 19 11 152,8 12 176,8 23 164,4
20 - 24 11 115,6 11 123,2 22 119,3
25 - 29 13 125,4 12 124,2 25 124,8
30 - 34 9 86,4 11 114,1 20 99,7
35 - 39 11 86,1 14 113 25 99,4
40 - 44 11 91,4 13 113,8 24 102,3
45 - 49 9 85,2 13 129,1 22 106,6
50 - 54 8 80,5 9 93,9 17 87,1
55 - 59 7 68,3 18 173 25 121,1
60 - 64 6 56,4 6 52,5 12 54,4
65 - 69 5 56,4 10 96,5 15 78
70 - 74 4 70,2 2 26,7 6 45,4
75 - 79 4 113,9 0 0 4 45
80 - 84 2 90 8 217,5 10 169,5
85 - 89 4 459,8 0 0 4 130,8
90 -94 0 0 0 0 0 0
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 132 89,2 170 112 302 100,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)