6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 5 73,2 1 15,4 6 45
1 - 4 68 260 51 204,3 119 232,8
5 - 9 15 45,6 12 38 27 41,9
10 - 14 25 88,4 32 119,8 57 103,7
15 - 19 38 150,6 73 305,2 111 225,8
20 - 24 22 72,5 39 133,9 61 102,6
25 - 29 25 64,1 26 69,3 51 66,6
30 - 34 20 45,4 22 53,5 42 49,3
35 - 39 20 40,9 20 43,4 40 42,1
40 - 44 29 55,7 53 107 82 80,7
45 - 49 19 46,6 38 98,8 57 71,9
50 - 54 17 43,7 30 79,9 47 61,4
55 - 59 21 60,4 28 80,2 49 70,4
60 - 64 12 32,2 26 64,3 38 48,9
65 - 69 20 59,4 16 40,1 36 48,9
70 - 74 15 56 22 63,2 37 60,1
75 - 79 12 73,6 28 115,8 40 98,8
80 - 84 10 105,5 21 123,7 31 117,2
85 - 89 8 155,5 18 152,4 26 153,4
90 -94 1 63,4 6 127,8 7 111,6
95 + 0 0 1 105,4 1 82,9
Celkem 402 69,5 563 93,6 965 81,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)