6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 30,2 8 125,6 10 76,9
1 - 4 55 213,2 45 183,2 100 198,6
5 - 9 16 48,7 13 41,3 29 45
10 - 14 16 58,9 20 77,8 36 68,1
15 - 19 43 170,8 62 260,1 105 214,2
20 - 24 30 92,7 20 64,5 50 78,9
25 - 29 32 81,6 20 52,9 52 67,5
30 - 34 25 56,2 18 43,2 43 49,9
35 - 39 24 47,6 22 46,2 46 46,9
40 - 44 37 73,4 35 73,2 72 73,3
45 - 49 18 45,3 34 90,3 52 67,2
50 - 54 14 36,3 17 45,6 31 40,9
55 - 59 14 39,2 26 71,8 40 55,6
60 - 64 17 45,3 15 36,7 32 40,9
65 - 69 17 50,4 21 52 38 51,3
70 - 74 18 71,1 17 51,7 35 60,1
75 - 79 9 58,7 29 126,3 38 99,2
80 - 84 10 104,9 26 151,4 36 134,8
85 - 89 10 198,3 26 222,9 36 215,4
90 -94 0 0 5 108,5 5 81,8
95 + 0 0 1 125,5 1 98,1
Celkem 407 70,6 480 80 887 75,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)