6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 11 167,5 10 160,2 21 163,9
1 - 4 66 256,4 53 216 119 236,7
5 - 9 16 49,6 18 58,3 34 53,9
10 - 14 12 45,7 25 100,5 37 72,4
15 - 19 30 118,1 57 235,9 87 175,5
20 - 24 36 104,6 32 97,1 68 101
25 - 29 23 58 20 52,4 43 55,3
30 - 34 29 64,7 31 73,6 60 69
35 - 39 32 61,5 31 63,1 63 62,3
40 - 44 24 49,9 32 70,1 56 59,7
45 - 49 24 61,1 23 61,9 47 61,5
50 - 54 23 60,9 22 60 45 60,5
55 - 59 20 54,3 41 108,7 61 81,8
60 - 64 19 50,8 25 60,9 44 56,1
65 - 69 21 63 17 42,4 38 51,7
70 - 74 13 53,7 22 69,8 35 62,8
75 - 79 8 55,5 22 100,6 30 82,7
80 - 84 13 135,8 22 125,5 35 129,1
85 - 89 4 82 19 166,4 23 141,1
90 -94 1 69,3 8 178,3 9 151,8
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 425 73,9 530 88,5 955 81,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)