6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 15 231,7 12 195,5 27 214,1
1 - 4 72 277,1 60 240,9 132 259,4
5 - 9 14 44,9 17 57,1 31 50,9
10 - 14 20 78 39 161,2 59 118,4
15 - 19 41 157,2 79 315,5 120 234,8
20 - 24 26 72,3 26 75,5 52 73,9
25 - 29 26 64,1 21 54,4 47 59,4
30 - 34 21 46,1 20 46,3 41 46,2
35 - 39 27 50,9 19 37,8 46 44,5
40 - 44 20 43,9 30 69,6 50 56,4
45 - 49 21 53,2 41 110,2 62 80,9
50 - 54 17 46,3 21 58,8 38 52,5
55 - 59 18 47,4 26 66 44 56,9
60 - 64 13 34,9 15 36,6 28 35,8
65 - 69 33 101,2 17 43,1 50 69,4
70 - 74 9 38,8 16 52,9 25 46,8
75 - 79 3 21,6 16 75,3 19 54,1
80 - 84 9 93,7 22 122,7 31 112,5
85 - 89 5 106,9 15 134 20 126
90 -94 1 71,9 4 94,1 5 88,6
95 + 0 0 1 172,7 1 139,3
Celkem 411 71,7 517 86,5 928 79,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)