6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 57,3 2 60,8 4 59
1 - 4 23 169,1 16 125,7 39 148,1
5 - 9 4 22,2 7 40,8 11 31,3
10 - 14 9 56,1 26 169,9 35 111,6
15 - 19 25 169,3 39 279,6 64 222,9
20 - 24 26 152,8 22 136,4 48 144,8
25 - 29 18 86,1 27 136,3 45 110,5
30 - 34 13 60,9 11 54,8 24 58
35 - 39 24 97,4 13 55,4 37 76,9
40 - 44 12 43,9 22 82,6 34 63
45 - 49 12 54,6 11 51,3 23 53
50 - 54 11 51,5 16 77,3 27 64,2
55 - 59 7 35,5 11 55,5 18 45,6
60 - 64 7 31,4 12 52,8 19 42,2
65 - 69 6 29,6 11 49,3 17 39,9
70 - 74 6 39,9 16 86,6 22 65,7
75 - 79 8 93,1 7 56,6 15 71,5
80 - 84 0 0 5 54,5 5 34,5
85 - 89 2 70,2 5 86,9 7 81,4
90 -94 1 132,1 1 47,2 2 69,5
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 216 68,5 280 86,5 496 77,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)