6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 29 4 125,2 5 75,2
1 - 4 32 237,1 21 166 53 202,7
5 - 9 5 27,6 6 34,5 11 31
10 - 14 8 51,6 15 101,6 23 76
15 - 19 32 217,8 27 194,3 59 206,4
20 - 24 24 132,8 19 111,1 43 122,2
25 - 29 21 99,9 14 70 35 85,3
30 - 34 16 74,2 13 63,9 29 69,2
35 - 39 12 46,7 17 69,4 29 57,8
40 - 44 11 41,4 27 103,9 38 72,3
45 - 49 13 60,7 21 100,9 34 80,5
50 - 54 9 42,5 16 77,5 25 59,8
55 - 59 5 24,3 14 68,3 19 46,3
60 - 64 8 35,8 15 65,5 23 50,8
65 - 69 4 19,7 10 44,5 14 32,7
70 - 74 6 43,5 6 35 12 38,8
75 - 79 6 73,7 7 58,8 13 64,8
80 - 84 5 92,9 5 53,8 10 68,2
85 - 89 3 110,9 9 161,4 12 144,9
90 -94 0 0 1 48,5 1 36,2
95 + 0 0 1 292,4 1 238,1
Celkem 221 70,2 268 82,8 489 76,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)