6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 7 209,5 5 157,9 12 184,4
1 - 4 24 177,1 22 172,7 46 174,9
5 - 9 6 33,4 7 40,8 13 37
10 - 14 7 46,3 21 145,9 28 94,9
15 - 19 17 115,1 30 215,6 47 163,8
20 - 24 27 140,5 21 115,5 48 128,4
25 - 29 19 90,7 16 79,8 35 85,3
30 - 34 12 54,7 22 105,8 34 79,6
35 - 39 32 120,1 13 50,8 45 86,2
40 - 44 23 89,9 19 76 42 83
45 - 49 15 71 19 92,7 34 81,7
50 - 54 13 62,5 30 146,9 43 104,3
55 - 59 19 88,6 9 42,3 28 65,6
60 - 64 10 44,8 23 99,9 33 72,8
65 - 69 9 45,1 24 108,8 33 78,6
70 - 74 3 23,2 12 73,8 15 51,4
75 - 79 4 51,6 9 77,4 13 67,1
80 - 84 1 18,2 8 85,6 9 60,7
85 - 89 1 39,1 3 55,6 4 50,3
90 -94 0 0 2 100,8 2 75,4
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 249 79,3 315 97,5 564 88,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)