6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 91,3 2 64,1 5 78,1
1 - 4 29 209,1 26 198,8 55 204,1
5 - 9 5 28,7 7 42,1 12 35,2
10 - 14 7 47,1 19 134,8 26 89,7
15 - 19 23 152,1 29 203,1 52 176,9
20 - 24 30 149,9 25 131,2 55 140,8
25 - 29 19 90 11 54,6 30 72,7
30 - 34 15 66 15 69,8 30 67,9
35 - 39 26 95,3 21 79,5 47 87,6
40 - 44 6 24,6 22 92,2 28 58
45 - 49 10 47,2 17 83,1 27 64,8
50 - 54 13 63,9 32 159,7 45 111,4
55 - 59 10 44,7 10 45,2 20 44,9
60 - 64 14 63,3 9 39,1 23 51
65 - 69 6 31,3 13 60,5 19 46,7
70 - 74 10 81,1 9 57,8 19 68,1
75 - 79 8 106,1 9 78 17 89,1
80 - 84 11 199,4 17 182,1 28 188,6
85 - 89 2 82,4 12 227,7 14 181,9
90 -94 3 463,7 4 213,9 7 278,1
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 250 79,7 309 95,6 559 87,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)