6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 103,4 4 146,7 7 124,4
1 - 4 27 240,4 8 74,2 35 159
5 - 9 8 51,8 6 41,2 14 46,6
10 - 14 6 43,3 9 68,7 15 55,7
15 - 19 18 138,4 30 251,3 48 192,5
20 - 24 10 67,4 6 43,3 16 55,8
25 - 29 11 62 6 36,1 17 49,5
30 - 34 6 33,1 7 41,7 13 37,3
35 - 39 13 62,7 4 20,7 17 42,4
40 - 44 12 50 5 22 17 36,3
45 - 49 5 26 7 38 12 31,8
50 - 54 7 38,9 12 68,5 19 53,5
55 - 59 10 62,3 15 93,2 25 77,8
60 - 64 8 43,3 2 10 10 26
65 - 69 4 22,6 7 34,2 11 28,8
70 - 74 2 14,7 10 57,9 12 38,8
75 - 79 3 38,7 3 26,7 6 31,6
80 - 84 4 82,3 4 49,4 8 61,8
85 - 89 2 73,8 2 35,8 4 48,2
90 -94 1 132,8 0 0 1 35,1
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 160 59 147 52,6 307 55,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)