6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 34,9 3 110,9 4 71,8
1 - 4 24 214,8 29 270,2 53 241,9
5 - 9 13 82,9 4 26,9 17 55,7
10 - 14 7 52,4 14 111,7 21 81,1
15 - 19 17 130,1 27 224,8 44 175,5
20 - 24 17 108,2 13 88,2 30 98,5
25 - 29 9 50,6 14 83,5 23 66,6
30 - 34 14 76,6 10 58,8 24 68
35 - 39 11 50,2 18 87,9 29 68,4
40 - 44 19 80,9 18 80,9 37 80,9
45 - 49 3 16,1 16 89,6 19 52,1
50 - 54 12 67,7 8 46 20 56,9
55 - 59 8 48 7 42 15 45
60 - 64 7 37,3 10 48,9 17 43,4
65 - 69 3 16,9 9 43,6 12 31,2
70 - 74 4 31,9 10 62,1 14 48,9
75 - 79 3 40,8 6 55,9 9 49,7
80 - 84 8 161,8 6 73 14 106,3
85 - 89 4 153,7 8 144,4 12 147,4
90 -94 1 141,2 4 197,7 5 183,1
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 185 68,2 234 83,6 419 76

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)