6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 9 318,4 9 333,6 18 325,8
1 - 4 38 335,3 33 305,9 71 320,9
5 - 9 22 141,6 6 40,6 28 92,3
10 - 14 7 53,6 18 147,8 25 99
15 - 19 30 228,8 36 297,7 66 261,9
20 - 24 15 90,5 14 89,3 29 89,9
25 - 29 7 39 8 47,4 15 43
30 - 34 5 27 13 75,4 18 50,3
35 - 39 11 47,8 14 64,9 25 56,1
40 - 44 14 61,8 21 97,9 35 79,4
45 - 49 9 49,4 25 142,7 34 95,2
50 - 54 10 57,8 14 81,9 24 69,8
55 - 59 11 63 11 62,4 22 62,7
60 - 64 5 26,3 15 72,5 20 50,4
65 - 69 10 57,3 7 34,4 17 45
70 - 74 4 34,1 14 91,8 18 66,7
75 - 79 4 57 6 58,2 10 57,7
80 - 84 5 99,1 12 142,2 17 126,1
85 - 89 4 161,3 6 111,6 10 127,3
90 -94 1 152 2 103,1 3 115,5
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 221 81,5 284 101,3 505 91,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)