6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 144,1 7 260,4 11 201,4
1 - 4 28 239 21 189,1 49 214,8
5 - 9 13 86 10 69,9 23 78,2
10 - 14 6 46,6 11 91,6 17 68,3
15 - 19 30 223,9 24 194,9 54 210
20 - 24 13 75,5 13 79,2 26 77,3
25 - 29 9 49,6 12 69,9 21 59,5
30 - 34 14 73,4 9 50,8 23 62,5
35 - 39 12 50,2 12 53,3 24 51,7
40 - 44 19 88,1 17 83 36 85,6
45 - 49 6 32,9 16 91,8 22 61,7
50 - 54 11 65,5 16 96,1 27 80,8
55 - 59 8 43,7 15 80,3 23 62,2
60 - 64 3 15,7 11 52,8 14 35
65 - 69 6 35,4 6 30,2 12 32,6
70 - 74 4 36,3 19 131,4 23 90,3
75 - 79 13 191,3 8 79,2 21 124,2
80 - 84 7 136,9 13 150,7 20 145,6
85 - 89 6 255,5 5 96 11 145,6
90 -94 1 162,6 2 110,1 3 123,4
95 + 1 1 639,3 0 0 1 354,6
Celkem 214 78,9 247 88 461 83,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)