6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 44 76,8 52 95,6 96 86
1 - 4 455 201,4 389 181 844 191,5
5 - 9 143 47,1 88 30,4 231 39
10 - 14 134 53,2 208 87,3 342 69,7
15 - 19 320 136 479 214,7 799 174,3
20 - 24 266 90,9 234 83,7 500 87,4
25 - 29 269 76,5 200 59,5 469 68,2
30 - 34 225 59,6 192 54 417 56,9
35 - 39 261 58,5 251 59,7 512 59,1
40 - 44 253 54,9 293 67,1 546 60,8
45 - 49 164 45,4 276 80,3 440 62,4
50 - 54 173 49,5 174 51,2 347 50,3
55 - 59 155 48,6 187 57,8 342 53,2
60 - 64 135 39,2 173 46,4 308 43
65 - 69 114 35,7 171 45,9 285 41,2
70 - 74 113 50,6 157 54,1 270 52,5
75 - 79 68 50,8 141 71,2 209 63
80 - 84 68 81,6 142 96,4 210 91,1
85 - 89 41 95,9 109 115,9 150 109,6
90 -94 13 106,9 45 125,4 58 120,7
95 + 5 334,7 6 105,5 11 153,2
Celkem 3 419 65,8 3 967 73,8 7 386 69,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)