6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 91 160,7 77 143,3 168 152,2
1 - 4 531 233,7 441 204,1 972 219,3
5 - 9 183 61,3 126 44,3 309 53
10 - 14 163 66,7 253 109,6 416 87,5
15 - 19 316 133,9 511 227,7 827 179,6
20 - 24 290 93,4 258 87 548 90,3
25 - 29 249 70,2 246 72,7 495 71,4
30 - 34 208 54,4 230 63,9 438 59
35 - 39 273 59 271 61,9 544 60,4
40 - 44 257 58,2 277 66,3 534 62,1
45 - 49 190 53,5 273 80,6 463 66,7
50 - 54 196 57,2 220 65,9 416 61,5
55 - 59 164 49,7 193 57,3 357 53,6
60 - 64 142 40,9 194 51,4 336 46,4
65 - 69 142 45,3 193 52,4 335 49,1
70 - 74 98 46,2 169 61,2 267 54,7
75 - 79 60 47,4 143 75,4 203 64,2
80 - 84 66 78,5 159 105,9 225 96,1
85 - 89 48 117 130 141,2 178 133,7
90 -94 11 95,3 42 121,1 53 114,7
95 + 1 79,9 2 42,6 3 50,5
Celkem 3 679 71 4 408 82,2 8 087 76,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)