6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 73 131,3 85 161 158 145,8
1 - 4 611 263,2 545 246,5 1 156 255
5 - 9 149 51,6 99 36,1 248 44
10 - 14 164 68,6 268 118,9 432 93
15 - 19 326 135 572 248,8 898 190,5
20 - 24 241 74,3 318 102,5 559 88,1
25 - 29 277 77,1 245 71,8 522 74,5
30 - 34 272 69,2 207 55,9 479 62,8
35 - 39 299 62,9 253 56,2 552 59,6
40 - 44 253 60,5 307 77,6 560 68,8
45 - 49 213 59,8 281 82,7 494 71
50 - 54 168 50,7 233 71,9 401 61,2
55 - 59 173 50,6 225 63,8 398 57,3
60 - 64 145 41,7 165 43,4 310 42,6
65 - 69 139 45,6 155 43,1 294 44,3
70 - 74 84 41,4 137 51,8 221 47,3
75 - 79 72 59,2 111 60,2 183 59,8
80 - 84 74 87,5 172 112,9 246 103,8
85 - 89 42 106,8 107 118,4 149 114,9
90 -94 19 175,4 32 97,3 51 116,7
95 + 2 187,1 4 100,2 6 118,6
Celkem 3 796 73,4 4 521 84,4 8 317 79

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)