6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 51 87,7 54 97,8 105 92,6
1 - 4 475 208,5 366 169 841 189,2
5 - 9 125 41,5 93 32,3 218 37
10 - 14 137 52,1 311 124,9 448 87,5
15 - 19 298 126,1 583 260,4 881 191,4
20 - 24 239 86,7 255 96,8 494 91,6
25 - 29 200 57,4 234 70,3 434 63,7
30 - 34 217 57,9 167 47,4 384 52,8
35 - 39 223 52 191 47,3 414 49,7
40 - 44 233 49,1 281 62,5 514 55,6
45 - 49 168 45,1 204 57,6 372 51,2
50 - 54 169 47,7 210 61,2 379 54,4
55 - 59 127 40,8 155 49,5 282 45,2
60 - 64 115 33,9 156 42,7 271 38,4
65 - 69 113 35,5 164 44,4 277 40,3
70 - 74 109 45,3 155 49,9 264 47,9
75 - 79 86 60,7 124 59,8 210 60,1
80 - 84 55 66,4 122 84,1 177 77,7
85 - 89 60 135 99 103,3 159 113,4
90 -94 14 110,7 30 81,6 44 89
95 + 1 55,8 6 88,8 7 81,9
Celkem 3 215 61,7 3 960 73,6 7 175 67,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)