6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)


Nastavení analýzy

Pohlaví
Výběr období
Region