6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)


Nastavení analýzy

Pohlaví
muži

obě pohlaví

Věk
Region