6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)Definice

Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů dělohy (dg. C54,C55) udává počet nově zjištěných onemocnění v daném časovém období.

Datové zdroje

Národní onkologický registr ČR

Zařazeno v

Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. databáze GLOBOCAN, OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů.

Limitace

Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovlivněny kvalitou a úplností dat předávaných do Národního onkologického registru.

Pohlaví
Region