6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

Nově zjištěné případy HIV/AIDS - absolutně
Kraje ČR HIV AIDS
Hl.m.Praha 123 21
Středočeský 26 4
Jihočeský 8 3
Plzeňský 5 2
Karlovarský 5 2
Ústecký 18 3
Liberecký 6 2
Královéhradecký 11 6
Pardubický 5 1
Vysočina 4 1
Jihomoravský 23 3
Olomoucký 2 0
Zlínský 7 1
Moravskoslezský 11 3
Česká republika 254 52
Nově zjištěné případy HIV/AIDS - na 100 000 obyvatel
Kraje ČR HIV AIDS
Hl.m.Praha 9,6 1,6
Středočeský 1,9 0,3
Jihočeský 1,3 0,5
Plzeňský 0,9 0,3
Karlovarský 1,7 0,7
Ústecký 2,2 0,4
Liberecký 1,4 0,5
Královéhradecký 2 1,1
Pardubický 1 0,2
Vysočina 0,8 0,2
Jihomoravský 1,9 0,3
Olomoucký 0,3 0
Zlínský 1,2 0,2
Moravskoslezský 0,9 0,2
Česká republika 2,4 0,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)